Privecyverklaring

Beauty Lookx, gevestigd aan Beukenhof 1 2411ZL te Bodegraven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.beautylookx.nl Beukenhof 1 2411ZL Bodegraven 06-28329425
Sandra Havekes is de Functionaris gegevensbescherming van Beauty Lookx. Zij is te bereiken via beautylookx@live.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Beauty Lookx verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat U deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Huidproblemen en/of veranderingen van de huid

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via beautylookx@live.n dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Beauty Lookx verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Beauty Lookx neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierbij om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van beauty lookx) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Beauty Lookx bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bovengenoemde persoonsgegevens worden bewaard tot 1 jaar na de laatste afspraak in de schoonheidssalon.

Delen van persoonsgegevens met derden

Beauty Lookx verstrekt geen persoonsgegevens aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van u.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Beauty Lookx gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Beauty Lookx en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Beauty Lookx wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Beauty Lookx neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Sandra Havekes via beautylookx@live.nl